lauantai 28. kesäkuuta 2014

Mitä tekemistä Raamatulla on ihmisoikeuksien kanssa?


Bloggasin viimeksi ajatusmallista, jonka mukaan uskovien ei pitäisi yrittää vaikuttaa lainsäädäntöön uskonsa pohjalta. Tämän filosofian mukaan kristilliset arvot kuuluvat seurakuntaan, mutta maallisen valtion tulee antaa mennä suuntaansa. Perusteluna on, että kristillistä etiikkaa ei voi odottaa ei-kristityiltä. 

Väitin, että näkemys ei kestä loogista tarkastelua, koska se tarkoittaisi käytännössä välinpitämättömyyttä ihmisten hyvinvoinnista. Toki täysin kristillistä utopiaa ei voi toteuttaa. Sisäinen poliitikkoni on ilmeisesti herännyt, koska en malta olla kirjoittamatta lisää aiheesta.

Emme varmastikaan hahmota, millainen valtiomme todella olisi, jos kaikki kristilliset vaikutteet, jotka sen ovat rakentaneet, otettaisiin pois. Antiikin aikaa, johon kristinusko saapui Jeesuksen synnyttyä ihmiseksi, on ihailtu renessanssista asti. Ei se nyt niin hehkeää ollut. Elämä tuolloin oli monesti hyvin vaikeaa, jos ei sattunut olemaan hyvin toimeentuleva mies. Harva oli.

Juutalainen/kreikkalainen/roomalainen kulttuuri, johon Uusi testamentti kirjoitettiin, sisälsi monia ihmisoikeusongelmia. Kun puhun juutalaisuudesta, on hyvä muistaa, että ajan juutalainen elämäntapa sisälsi paljon piirteitä, jotka olivat ihmislähtöisiä, eivätkä peräisin Vanhan testamentin ilmoituksesta. Vanha testamentti on samaa jumalallista ilmoitusta kuin sen täydentävä Uusi testamentti. Juuri tämän ilmoituksen tähden ihmisoikeustilanne oli juutalaisuudessa kuitenkin osin pakanakulttuureja parempi. Juutalaiset olivat Jumalan erityisesti valitsema kansa ja ovat edelleen.

Katsotaan hieman muutamia antiikin ajan sosiaalisia ongelmia ja Raamatun kantaa niihin. Mainitut raamatunkohdat ovat esimerkkejä, eivät suinkaan ainoita, joissa kyseisiä aiheita käsitellään.


Kakarat pois tieltä?


Lapsella ei ollut minkäänlaista sosiaalista asemaa. Köyhemmissä pakanaperheissä, vaikka ei juutalaisuudessa niinkään, hylättiin usein vastasyntyneitä minne sattuu.

Raamatun vastaus:

Jeesus otti lapset luokseen ja siunasi heitä, vaikka opetuslapset eivät olleet kiinnostuneita merkityksettömien henkilöiden huomaamisesta. Jeesus teki lapsista jopa esimerkillisiä, mikä oli outo näkemys kuulijoille.

Mark. 10:13-16 (ote)
"13 Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia,
14 mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta."

Lastenkasvatuksessa kehotettiin hylkäämään liian rajut keinot.

Ef. 6:4
"Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan."


Naiset kyykkyyn?


Naisen asema oli alistettu. Juutalaisten kesken asian olisi pitänyt olla toisin, sillä heidän hallussaan olleen ilmoituksen mukaan Jumala oli luonut miehen ja naisen tasaveroisiksi Jumalan kuviksi. Juutalaiset oppineet miehet halveksivat syvästi naiseutta ja heidän tiedetään kiittäneen säännöllisesti Jumalaa siitä, että eivät olleet naisia. Naisen todistuksella ei ollut oikeudessa mitään arvoa. Naisella ei ollut mahdollisuutta koulutukseen, ellei hänen miehensä halunnut opettaa hänelle jotakin. Sekä juutalaisessa, kreikkalaisessa että roomalaisessa kulttuurissa aviomiehellä oli periaatteessa rajaton valta puolisoonsa.

Raamatun vastaus:

Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat olivat naisia.

Luuk. 24:1-11 (ote)
"9 Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle ja kaikille muille.
10 Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille,
11 mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan eivätkä uskoneet heitä."

Naiset saivat hengellistä opetusta ja olivat aktiivisia toimijoita alkuseurakunnassa miesten rinnalla, jopa johtajuudessa.

Room. 16:1-23 (ote)
"1 Annan teille suositukseni sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija.
2 Ottakaa hänet vastaan Herran palvelijana niin kuin pyhille sopii ja auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä. Onhan hän itsekin ollut tukena monille, myös minulle."

Paavali arvosteli tapaa, jolla ajan perheen pää hallitsi vaimoaan ja perheettään kuin yksinvaltias. Tämän sijaan aviomiestä kehotettiin kohtelemaan puolisoaan rakkaudella. Ajatus molempien puolisoiden alistumisesta toistensa tahtoon oli vallankumouksellinen.

Ef. 5:21-33 (otteita)
"21 Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen."
"28 Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään."


Rasismi normina?


Juutalaiset halveksivat usein voimakkaasti pakanakansojen jäseniä, vaikka heidät olikin kutsuttu valoksi näille. Rooman valtakunnassa laki suojasi vain kansalaisia, mutta alisti muita. Tosin kansalaisuuden saattoi ostaa, jos oli tarpeeksi rikas.

Raamatun vastaus:

Jeesus oli läheisissä yhteyksissä samarialaisiin, jotka olivat juutalaisten eniten halveksima kansa.

Joh. 4:1-42 (ote)
"7 Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: "Anna minun juoda astiastasi."
8 Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa.
9 Samarialaisnainen sanoi: "Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta?" Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa."


Köyhät riistoon?


Vanhatestamentillinen Mooseksen laki koetti torjua köyhyyttä niin paljon kuin mahdollista. Ohjeet eivät menneet perille, vaan juopa köyhien ja rikkaiden välillä leveni ajan mittaan. Rikas papistokin saattoi jopa suoranaisesti riistää huono-osaisia. Jeesuksen aikana kaduilla oli joukoittain kerjäläisiä. Rooman valtakunnan vähävaraisimmat tuomittiin pienistä syistä raipparangaistuksiin, kaivoksiin pakkotyöhön, leijonien eteen tai ristiinnaulittavaksi. Orjuus oli hyvin yleistä; Rooman valtakunnan talous suorastaan perustui sille.

Raamatun vastaus:

Jeesus kutsui seuraajiaan auttamaan köyhiä.

Luuk. 12:33
"Myykää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille. Hankkikaa kukkarot, jotka eivät tyhjene, kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi eikä koi tee tuhojaan."


Kristinusko toi edistystä


Kristinuskon leviäminen on tuonut Euroopan elinolosuhteisiin paljon hyvää, vaikka Raamatun ihanteiden toteutus onkin ollut epätäydellistä ja osin hidasta. Jotta edistys on voinut tapahtua, on kristillisten periaatteiden täytynyt päästä esille myös valtion tasolla.

Kristinuskon vaikutuksen näemme helposti vertaamalla yleisesti edellä mainittujen ongelmien tilannetta kristillisillä ja ei-kristillisillä alueilla. Esimerkiksi monissa muslimimaissa naisen asema on tälläkin hetkellä huomattavasti huonompi kuin se oli Euroopassa 1800-luvulla. Kaikki tietävät, mitä ateismipohjaisen kommunismin omaksuneissa maissa tapahtui ja tapahtuu edelleen. Mielenkiintoisena huomiona mainittakoon, että Israelin valtio on nykyään Lähi-idän ainoa demokratia ja ihmisoikeudet siellä ovat paljon paremmassa kunnossa kuin ympäröivissä maissa. 

Vaikka jotkut haluavat ajatella valistuksen, sekulaarihumanismin tai työväenliikkeen piilevän länsimaiden edistyksen takana, on perusteltua väittää kristinuskon olleen siinä olennaisin tekijä. On syytä myös erottaa kristittyjen historiassa tekemät virheet ja kristinuskon nimissä ajoittain tapahtunut sorto Raamatun todellisesta sanomasta. Ilmoituksen ydin menee meiltä usein ohi, aivan kuin oli tapahtunut myös antiikin ajan juutalaisuudessa.

Olisiko Raamatun opettamia periaatteita todellakin pitänyt edistää vain seurakunnan keskellä?

Ajatus, jonka mukaan kristinuskon arvoja ei tulisi ajaa valtiollisesti, on kestämätön katsoessamme elinolojen kehitystä, jota tuskin kukaan haluaa tapahtumattomaksi. Raamattu on selkeästi kiinnostunut kaikkien ihmisten hyvinvoinnista ja yhteiskunnallisista olosuhteista. Tehtävämme on kesken ja osittain jopa valumassa takapakkia. Valiten, mitä ajamme valtiollisesti ja mitä odotamme vain kristityiltä, meidän pitäisi edistää Raamatun ihanteita myös poliittisesti.

Kristillinen politiikka ei ole tuomitsemista eikä kristillisen etiikan täydellisen omaksumisen vaatimusta. Raamattu ei kehota kristittyjä tuomitsemaan niitä, jotka eivät usko. Usko ja monet eettiset valinnat ovat kunkin omia ja jokainen kantaa niistä myös vastuun.

Matt. 7:1
"Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi." 


Vielä Wilberforce


William Wilberforce oli kristitty, joka ajoi parlamentaarisesti orjakaupan lakkauttamista 1700-1800-lukujen taitteen Englannissa. Hänestä on tehty loistava elokuva nimeltä Amazing Grace. Pitkän väännön jälkeen orjakaupan kieltävä laki hyväksyttiin. Entä jos Wilberforce olisi meinannut, että sekulaari valtio menköön suuntaansa?Lähteitä:
Nikkanen: Sukupuolisuus, seksuaalisuus ja Jumalan tahto (artikkeli Suomen Viikkolehdessä 25/14)
Flaceliere: Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa
Keener: The IVP Bible Background Commentary
Carcopino: Sellaista oli elämä keisarien Roomassa
Saarisalo: Raamatun sanakirja

torstai 26. kesäkuuta 2014

Usko ja politiikka ne yhteen sopii


Argumentit sukupuolineutraalin avioliiton puolesta ja vastaan lentelevät jälleen tiiviisti. Tässä yhteydessä on kristittyjen piirissä tullut esiin myös näkemys siitä, että usko tulisi kokonaan erottaa valtiosta. Tämän mallin mukaan kristillistä etiikkaa ei voi vaatia ei-kristityiltä, ja siksi valtion lainsäädännön tulisi antaa mennä sekulaarin linjan mukaan. Näkemys ei ole uusi.

Ymmärrän tämän ajatuksen pariakin eri taustaa vasten. Ensinnäkin uskon ja valtion tiivis suhde on historian kuluessa ollut monesti huono idea. Kun kristinuskon valtionuskonnoksi julistelu alkoi 300-luvulla, hämärtyi käsitys siitä, mitä kristittynä oleminen todella on. Tämä näkyy Suomenkin nykymallin valtiokirkossa jossain määrin. Uskon tiivis liittäminen lainsäädäntöön on myös saanut aikaan lakeja, jotka kriminalisoivat asioita, joista yksittäisen ihmisen tulisi saada päättää itse. Kuten homoseksuaalisuuden harjoittaminen.

Toiseksi tämän hetken keskustelu avioliittolaista sisältää - kummallakin puolella - voimakkaan tunneperäistä kommentointia. Ymmärrän, jos halutessaan sanoutua irti tällaisesta uskova etsii rauhanomaista suhtautumistapaa. 

Ei kuitenkaan heitetä sitä kuuluisaa lasta pesuveden mukana. Olen vakuuttunut siitä, että yksi seurakunnan keskeisistä tehtävistä on pitää esillä Jumalan hyvää tahtoa ihmistä kohtaan myös sen suhteen, millaisia eettisiä ohjeita Raamatussa on. Tämä voidaan tehdä ilman vaatimuksia tai tuomitsemista. Politiikkaakaan ei kannata täysin luovuttaa.

Seurakunta keskenänsä


Pitäisin seurakuntaa suorastaan itsekkäänä, jos jättäisimme ympäröivän maailman sikseen ja edistäisimme kristillisiä arvoja vain keskenämme. Raamatun ohjeet hyvään elämään ovat hyvin kokonaisvaltaiset. Tiedämme, että mitä kauemmaksi Raamatusta yleinen elämäntapa etääntyy, sitä huonommin kaikki voivat.

Jer.29:7
"Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne."

Tätä ohjetta ei voitane kutistaa koskemaan vain sellaisia asioita, jotka eivät liity Raamatun etiikkaan. Raamatun kokonaisvaltaisuuden takia olemme suorastaan ongelmissa, jos yritämme erotella, mitkä asiat ovat vain kristillisen etiikan mukaisia ja mitkä jonkunlaista yleistä etiikkaa. Ja entä ne lähestulkoon vain kristittyjen vastustamat asiat, jotka ovat luonteeltaan hyvin vakavia? Tähän kategoriaan kuuluu mielestäni ennen kaikkea abortti.

Ja miten kaupunki, tai valtio, edes voi menestyä, jos se kulkee pois Raamatun mukaisesta hyvästä elämästä?

Osuma omaan nilkkaan


Vaikka ajattelisimmekin "vain" seurakuntaa: Mitä kauempana kristinuskosta ympäröivä elämäntapa on, sitä vaikeampaa on uskovien opetuslapseuttaminen. Tämä näkyy Paavalin kirjeissä. Esimerkiksi alueilla, joilla pakanajumalien palvonta oli normi, monien oli vaikea hahmottaa, että riitteihin liittyvistä menoista olisi pitänyt luopua.

Kaukana Jumalan tahdosta elävä yhteiskunta on sen jäsenille yksinkertaisesti hajottava. Niin myös omille lapsillemme. Mitä sekulaarimpi valtio, sitä enemmän vaikeuksia myös heille.

Jos Raamatun eettisen sanoman julkista mainitsemista aletaan pitää turhana, asettaa se mielestäni myös evankelioinnin hieman outoon valoon. Pelastus on koko ihmisyyden lävistävä asia.

Jos yhteiskunnallisen vaikenemisen syynä on rauhan etsiminen, tilanne voi johtaa myös seurakunnan sisäisen julistuksen vesittymiseen. Näin näytti käyneen monessa seurakunnassa eräässä maassa, jossa asuin aiemmin. Tuloksena oli seurakunnissa paljon pyörineitä nuoria, joille Raamatun perusetiikka oli osin hyvin vierasta.

Ruotsissa on nähty, että parisuhdepoliittiset linjaukset ovat aiheuttaneet kirkon työntekijöihin kohdistuvia vaatimuksia toimia omaa vakaumustaan vastaan.

Asiallisuus tarpeen


En suinkaan kannata minkäänlaista tiukkaa kristillistä lainsäädäntöä. Täysin kristillinen valtiollinen utopia on mahdottomuus. Uskonnonvapaus on hieno asia ja se on Suomessakin mahdollistanut vapaiden kristillisten suuntien laajan toiminnan. Edellä mainituista syistä en kuitenkaan ole valmis antamaan lainsäädännön karata täysin kristilliseltä pohjaltaan. Ainakaan ilman taistelua. Kristillisten poliitikkojen työ on tärkeää ja kunnioitan heitä suuresti.

On totta, että kristinuskon historiaan on liittynyt lainsuojattomuutta antiikin ajoista asti. Underground-romantiikka on kuitenkin turhaa ja Suomessa hyvin epäajankohtaista. Ainakin toistaiseksi.

Uskonnonvapauslakiinkaan ei voi tuudittautua. Jos kristillinen vaikuttaminen katoaa valtion tasolta, ei sen nykyinen muotokaan välttämättä ole pitkän päälle turvassa. Kristillisten arvojen tilalle tulevat sekulaarit arvot, jotka voivat olla hyvinkin poissulkevia. Tämä näkyy jo nyt vaikkapa kannanotoissa, joissa vastustetaan kristillistä juhlintaa kouluissa. Massachusettsin osavaltiossa sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen on tehnyt perinteisen avioliiton kannattajista toisen luokan kansalaisia, jotka saatetaan erottaa työstään vakaumuksensa perusteella.

Loppukaneettina: asiallisuus ja rakkaudellisuus on yhteiskunnallisessa keskustelussa hyvin tärkeää.


Aiheen käsittely jatkuu artikkelissa Mitä tekemistä Raamatulla on ihmisoikeuksien kanssa?

lauantai 21. kesäkuuta 2014

Hyvä herra Herzog


Olen äskettäin tutustunut opettamiisi periaatteisiin. Ne herättivät muutamia ajatuksia ja kysymyksiäkin. Olisin kiitollinen, jos heinäkuussa olympiastadionilla saisin vastauksen pohdintoihini.

Totuus pehmoleluista


Opetat, että esineillä on muisti ja että ne reagoivat puheeseen. Kiitos tästä tiedosta. Kuvittelin lapsena, että pehmoleluni ymmärtävät minua ja rakastavat minua takaisin. On hienoa kuulla nyt aikuisena, että olin oikeassa.

Historiafriikkinä olen aina toivonut, että vanhat paikat voisivat kertoa minulle, miten niissä ennen elettiin. Olen innoissani siitä, että tämä on mahdollista. Millaiset käyttämättömät resurssit historiantutkimukselle tässä piilevätkään! Tarvitsisin vain neuvoja siihen, miten saan seinät puhumaan minulle.

Minulla on myös eräs suoranainen pulma. Ostimme äskettäin käytetyn pesukoneen. Entiset omistajat kertoivat, että se oli pelastettu palaneesta talosta. Olen huolissani siitä, että koneraukalla saattaa olla huonoja muistoja. Miten voisin auttaa sitä eheytymään? Entä jos silittelen sitä ja puhun sille rauhoittavasti?

Enkelitiimi meillekin


Olen ymmärtänyt, että osaat tunnistaa ja aktivoida erityyppisiä enkeleitä ja että sinulla on käytössäsi enkelitiimi. Olen hyvin kiinnostunut tästä. Tekevätkö enkelit teillä kotona kaiken? Olen pitkään haaveillut siivoojan palkkaamisesta, mutta minulla ei ole ollut siihen varaa.

Haluaisin kuulla, miten pitkälle enkelien erikoistuminen menee. Onko siivoamiseen ja tiskaamiseen erilliset enkelit? Arvelisin, että sisäenkelit ja pihaenkelit ainakin ovat erikseen. Mieheni on erityisen kiinnostunut ruohonleikkuuenkelin hankkimisesta, koska pihamme on suuri ja möykkyinen.

Ovettomuuden edut


Opetat, että henkilö, jonka värähtelytaajuus kirkkaudessa on tarpeeksi korkea, voi kävellä seinien läpi. Tämä on sikäli mielenkiintoista, että olemme harkinneet talon rakentamista. Asunto ilman ovia tulisi luullakseni halvemmaksi rakentaa, koska tarvitaan vain sileitä seiniä. Tosin en ole varma, värähtelevätkö kaikki ystävämme tarpeeksi. Onko teidän kodissanne ovet?

Oveton seurakuntarakennus olisi ainakin hyödyllinen. Tällöin varmistuisi, että vain tarpeeksi pyhät pääsevät mukaan.

Mielestäni sinun kannattaisi kuitenkin harkita uudelleen, voiko seinien läpi kävelystä opettaa julkisesti. Entä jos joku murtovaras kuulee?

keskiviikko 18. kesäkuuta 2014

Herzog - Kiinnostaako seinien läpi kävely?


Tätä on kyllä pakko kommentoida. David Herzogin nimi alkoi putkahdella esiin siellä täällä. Muun muassa Kauhavan Tokmannin edessä. Kyseessä on amerikkalainen parantajana pidetty puhuja ja kirjailija, joka on aiemmin käynyt Suomessa ja on taas tulossa tänne saarnaamaan itse olympiastadionille heinäkuun lopussa. Kyseessä on Ihmeiden aika -suurtapahtuma. Pääsin sen verran selville asiasta, että hepun ympärillä kohistiin puolesta ja vastaan. Kyse näytti olevan siitä, edustaako hän New Age -ajattelua vai puhuuko hän vain New Age -ihmisten kieltä tavoittaakseen näitä.

Nimen esiintymistiheys alkoi olla sen verran korkea, että koin tarvetta ottaa asiasta enemmän selvää. Onneksi minun ei tarvinnut ryhtyä tutkimukseen itse. Pasi Turunen oli tehnyt sen puolestani ja noin sentiljoona kertaa perusteellisemmin kuin itse olisin viitsinyt tai edes osannut.

Pasi Turunen on tunnettu radiotoimittaja, kirjailija ja raamatunopettaja. Hänen luentonsa David Herzog ja kirkkauden invaasio Raamatun valossa on katsottavissa Radio Patmoksen sivuilla. Turusen osuus alkaa kohdassa 00:15.

Täytyy sanoa, että olin yllättynyt siitä, miten merkillisestä setistä on kyse. Kaverin aiheuttamassa kohussa ei ole kyse mistään hienovaraisista teologisen tulkinnan sävyistä. Turunen siteeraa puheessaan suoraan Herzogia ja avaa Raamatun valossa tämän opetuksen ongelmia. Laitan tähän muutaman lyhyen poiminnan luennosta. Kohdat eivät ole suoraa lainausta Herzogilta eikä Pasilta, vaan omaa tiivistelmääni. 


Kohti korkeampaa värähtelytaajuutta


Herzog: Pyhän Hengen laskeutumisesta kerrotaan Apostolien tekojen toisessa luvussa. Apostolien tekojen neljännessä luvussa kerrotaan toisesta tapahtumasta: kirkkauden vuodatuksesta, joka oli erillinen asia. Uskovaisten tulisi pyrkiä osalliseksi tästä korkeammasta kirkkauden tasosta, koska Pyhän Hengen kaste ei riitä.
Ongelma: Raamatussa ei missään, ei myöskään Apostolien tekojen neljännessä luvussa viitata siihen, että joku olennainen toinen vuodatus Hengen laskeutumisen lisäksi olisi tapahtunut.

Herzog: Jumala loi maailman käyttäen Henkeä, joka on sama kuin Jumalan kirkkaus, sekä sanaa eli ääniaaltoja. Molemmat ovat ainetta ja niillä on paino. Jumala ei luonut maailmaa tyhjästä, vaan muutti materiaa toiseen olomuotoon.
Ongelma: Raamatun mukaan Jumala ei luonut maailmaa aineesta (Hepr. 11:3)1. Jumala ei voi myöskään itse olla ainetta, hän on luomansa materiaalisen maailman ulkopuolella. Johanneksen evankeliumissa sanotaan selkeästi, että luomisessa mukana ollut Sana oli Jeesus (Joh 1:1-3)2.

Herzog: Koska Jumala loi maailman käyttäen osaa itsestään, eli kirkkauttaan sekä ääntään, kaikessa luodussa on Jumalaa.
Ongelma: Tällaisen ajatuksen kanssa on hyvin vaikea välttää panteismia, ei-kristillistä oppia, jonka mukaan Jumala on kaikessa.

Herzog: Jos ihminen oppii, millä tekniikalla Jumala loi maailman, hän voi itsekin tehdä luovia ihmeitä. Tosin ihmisen on toimittava tässä Jumalan käskystä.
Ongelma: Ihminen ei voi saada Jumalan ihmeitä aikaan millään tekniikalla. Jumalan ihmeet ovat lähtöisin vain Hänestä.

Herzog: Koska Jumala loi maailman käyttäen ääntä, kaikissa atomeissa on sisimpänä ääniaalto. Siksi kaikelle, myös luonnolle ja esineille, voi puhua. Se puhuuko hyviä vai pahoja sanoja, vaikuttaa. Kaikella on myös muisti: puilla, vedellä, seinillä, jääkaapilla.
Mitä ihmettä? Mun jääkaapilla on varmaan traumoja.

Herzog: Ihminen pystyy ajatuksen voimalla vaikuttamaan asioihin.

Herzog: Ihmisen on pyrittävä korkeammalle kirkkauden tasolle. Mitä korkeammalle hän pääsee, sitä suurempi on hänen värähtelytaajuutensa. Tällöin hän pystyy mm. suorittamaan ihmeitä paremmin ja saamaan rukouksiinsa vastauksia. Jos ihmisen värähtelytaajuus on suurempi kuin vaikka sairauden, hän pystyy parantamaan sen.
Menikö jo tarpeeksi häröksi?

Herzog: Jos ihmisen värähtelytaajuus kirkkaudessa on tarpeeksi korkea, aineellinen maailma ei rajoita häntä kuten muita. Hän pystyy kävelemään seinien läpi.
Teleportaatio on kyllä kätevää.

Herzog väittää välittävänsä ilmestystietoa. Pasi Turunen selittää puheessaan asiantuntevasti, miten opetuksen juuret ovat syvällä New Age -filosofiassa. Kirjoissa käytettyjen lähteiden joukossa on pseudotiedettä ja mormoni- ja vapaamuurarimystiikkaa. Turusen mukaan Herzog ei kiellä Jeesusta, mutta hyvin pitkälle ohittaa tämän.


Selluliittienkelit vauhdissa


En ole käynyt Herzogin kokouksissa. En voi itse sanoa mitään siihen, millaista siellä on ollut ja onko ihmisiä parantunut oikeasti vai ei. Mahdottomana en paranemisia pidä. Turunen viittaa luennossaan siihen, että yksittäinen ihminen voi kohdata Jumalaa myös tilaisuudessa, jonka sisällössä on suuriakin ongelmia. Tämän kirjoituksen lopussa on liitteenä kokouksessa olleen tuttavani kokemus.3  Painotukset selluliittienkeleineen vaikuttavat melko pinnallisilta ja kaupallisilta, mikä ei ole yllätys. Onhan Herzogilta ilmestynyt kauneusvinkkejä ja anti-aging -tekniikoita sisältävä kirja.

Parissa kokouksessa käynyt tai Herzogia lyhyesti tavannut ihminen ei välttämättä ole ehtinyt saada kunnollista käsitystä hänen teologiastaan. En siis vihjaile, että jokainen, joka puolustaa Herzogia, hyväksyisi yllä olevat opinkappaleet. Tämä kokonaisvaltaisen tiedon puute koskenee myös suomalaisia kokousjärjestäjiä.

Herzogin opetus ei ole hyväksyttävää kristillistä oppia. Siinä on yhdistelty mielivaltaista raamatuntulkintaa, perinteistä New Age-ajattelua ja pseudotieteellisiä tutkimuksia. Lopputuloksena on mielikuvituksellinen rakennelma, jossa ei ole tolkun häivää ja jonka perustalle ei hengellistä elämäänsä kannata rakentaa. Ellei sitten halua kokeilla seinien läpi kävelemistä. Botox-enkeli voisi myös olla kova sana.Hepr. 11:3 "Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä."
 Joh. 1:1-3 "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on."

3 "Se oli sellainen "viihdyttävä" show. Jutut oli melko yliampuvia, esiteltiin "enkelitiimi" Mukana oli esim. "selluliittienkeleitä", jotka olivat apuna laihtumisihmeissä jne. Varsinaisia parantumisia ei nähty, ja lähinnä keskityttiinkin tällaisiin kosmeettisiin juttuihin kuten just laihtumiseen, kultahampaisiin, hiusvärin muuttumiseen yms. Oli toki tilaisuudessa paljon asioita, mitkä oli oikeaoppista, mutta paljon oli sellaista mikä mun mielestä ei ole ihan linjassa siihen, mitä pidän oikeana."

Humoristinen kommentti aiheeseen tekstissä Hyvä herra Herzog.

Jälkipyykkiä Helsingistä täällä.

perjantai 13. kesäkuuta 2014

Abortti tuo peruuttamattoman surun


En ikinä unohda sitä hetkeä. Olit viidentoista ja hyvin hoikka ja hauras. Istuit vieressäni ja polttelit. Kätesi värisi. Sinulle oli muutamaa päivää aikaisemmin tehty abortti. Kysyin, miltä se tuntui. Vastasit: "Päätös oli helppo tehdä. Mutta sen toteuttaminen oli hyvin vaikeaa." Tiedän, että annoit nimen menetetylle lapsellesi. Tiedän, että kirjoitit hänelle muistokirjoituksia. Tiedän, että surusi oli hyvin kipeä.

Abortti on kenties kaikkein kyseenalaisin länsimaissa tällä hetkellä yleisesti hyväksytyistä käytännöistä. Jostain syystä pidetään sallittavana viedä elämä kohdussa olevalta lapselta. Näin tehdään, vaikka vauvan synnyttyä hänen tappamisensa on rikos. Abortti on tragedia paitsi lapselle, myös äidille. Siksi en suinkaan halua tuomita ketään abortin läpikäynyttä. Juuri yhteiskunnan kevyt suhtautuminen ajaa lukemattomat naiset valintaan, jota he eivät ymmärrä. Ennen kuin on liian myöhäistä.

"Jos nyt voisin tehdä valintamme tekemättömäksi, tekisin niin, jotta näkisin sinun hymysi, kuulisin naurusi ja saisin tuntea sinut sylissäni. Olen kaivannut sinua." 

Yllä siteerattu kirje kertoo naisen ajatuksista abortin jälkeen. Kannattaa lukea. Kirjoittajaa ei mainita, mutta en epäile tekstin aitoutta. Tunteet kuulostavat niin samoilta kuin sillä 15-vuotiaalla tytöllä, jonka tunsin.

Rakas tyttö tai nainen. Jos olet raskaana ja tilanteesi on vaikea, ethän valitse aborttia. Ehkä voit kuitenkin pitää lapsen. Adoptio on myös hyvä vaihtoehto, sillä monet kärsivät lapsettomuudesta. Älä tee valintaa, joka vaivaisi sinua loppuikäsi.

Jos sinulle on tehty abortti, on yksi, joka pystyy lohduttamaan sinua. Kerro surusi Jeesukselle. Kun uskomme häneen, hän antaa meille anteeksi menneet valintamme.

Tit. 2:11
"Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille."