keskiviikko 30. tammikuuta 2013

Kanta homoseksuaalisuuteen


Nykyään voi olla vaikeaa puhua homoseksuaalisuudesta Raamatun pohjalta, koska se leimataan helposti tuomitsemiseksi. Tästä ei tässä kirjoituksessa  ole kyse, vaan tarkoitus on puhua aiheesta asiallisesti. Jos homo- tai biseksuaalisuus koskee sinua tai läheistäsi, rentoudu! Nyt ei pauhaa tuomion ääni. Tarkoitukseni ei ole myöskään tyrkyttää väkisin tässä esitettyä suhtautumistapaa kenellekään.

Bloggauksessa Ainoat seksivinkit, joita todella tarvitset kerroin perusteita siitä, mitkä ovat Raamatun käyttöohjeet seksuaalisuuteen. Raamatun antamat rajat tekevät mahdolliseksi sen, että voimme nauttia elämästä parhaalla mahdollisella tavalla! Tämänkertaisen tekstin pääasiallisena lähteenä on ollut Ari Puontin kirja Suhteesta siunaukseen. Otetaan ensin pohjaksi Raamatusta kohta, jota voisi kutsua seksin asetussanoiksi.


Kun Jumala loi seksin

 

1.Moos.2:21-24
21 Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. 22 Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. 23 Ja mies sanoi:
-Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on otettu.
24 Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. 25 Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää.

Jumala loi miehen ja naisen ja luodessaan heidät Jumala loi heihin myös seksuaalisuuden. Seksuaalisuus on alunperin Jumalan hyvä lahja ihmiselle. On kuitenkin hyvin tärkeää huomata, että emme voi käyttää seksuaalisuutta miten hyvänsä ja samalla säilyttää lahjan upeutta. Ihminen on luotu rajalliseksi olennoksi, vaikka tämä ajatus saa nykyään monet hermostumaan. Jos rikomme rajoja, kärsimme siitä.

Vastaus siihen, miten seksi on tarkoitettu toteutettavaksi, löytyy yllä olevasta raamatunpaikasta. Jakeessa 24 sanotaan, että mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa. Tämä ilmaus kuvaa avioliiton solmimista. Yhdeksi lihaksi tuleminen tarkoittaa seksuaalista yhteyttä. Todellinen turvaseksi on siis sitä, mikä tapahtuu sen jälkeen kun aikuinen mies ja nainen ovat solmineet avioliiton. Seksi muussa yhteydessä on ihmistä hajottavaa.

Nainen luotiin miehen kylkiluusta. Ari Puonti kirjoittaa, että sana kylkiluu voidaan kääntää myös sivu. Tämä kuvaa sitä, että nainen ja mies ovat toisistaan erillisiä, mutta täydentävät toisiaan. Avioliitto ja yhdyntä yhdistävät nämä kaksi puoliskoa yhdeksi lihaksi. Onkin sanottu, että homoseksuaalisuuden perusteluun tarvittaisiin toisenlainen luomiskertomus.

Romanttinen suhde ihmisten välillä on siis tarkoitettu sellaiseksi, mitä luomiskertomuksessa kuvataan. Silti tiedämme hyvin, että on olemassa ihmisiä, joilla on kiinnostusta omaan sukupuoleen. On tärkeää muistaa, koskee asia sitten itseä tai toisia, että näin suuntautuneet ovat yhtä arvokkaita ihmisiä Jumalalle kuin muutkin, ja Jumala rakastaa heitä. Uskovaisellakin voi olla homoseksuaalisia tunteita. Ne eivät useinkaan katoa välittömästi esim. uskoontulon yhteydessä, ja vaikka olisi ollut uskossa aina, niitä voi silti olla.

Jos Jumala loi seksin miehen ja naisen välille, miksi sitten on olemassa ihmisiä, joilla on kiinnostusta vain omaan sukupuoleen tai molempiin sukupuoliin? Kaikki johtuu pohjimmiltaan syntiinlankeemuksesta.


Syntiinlankeemus vääristi seksuaalisuuden


1. Moos.3:1-7
1 Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle: “Onko Jumala todella sanonut: ‘Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta’?” 2 Nainen vastasi käärmeelle: “Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. 3 Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: ‘Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.’” 4 Silloin käärme sanoi naiselle: “Ei, ette te kuole. 5 Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan.” 6 Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi.
7 Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen.

Syntiinlankeemuksen syvin olemus oli kapina Jumalaa vastaan. Jumala loi ihmiseen vapaan tahdon ja ihminen saa sen takia valita, rakastaako häntä. Paratiisissakin oli mahdollisuus valita olla kuuntelematta Jumalaa. Aadamin ja Eevan teko päästi pahuuden maailmaan ja se näkyy tälläkin hetkellä kaikessa siinä, mikä maailmassamme ei ole kunnossa. Syntiinlankeemus vääristi myös seksuaalisuuden. Sitä kuvaa jo se, että Aadam ja Eeva peittivät sukuelimensä lehdillä heti syntiinlankeemuksen jälkeen. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo jatkossa, mitä tästä seurasi seksuaalisuuden suhteen: moniavioisuus, avioliiton ulkopuolinen seksi, insesti, ja myös homoseksuaalisuus.

Syntiinlankeemuksesta asti ihmisessä on vaikuttaneet synnilliset halut, jotka voi tuntua hänestä luonnollisilta. Yksi näistä on siis homoseksuaalisuus. Jokaisella ihmisellä on synnillisiä taipumuksia ja usein jokin alue on niin sanotusti pääongelma. Se voi liittyä seksuaalisuuteen, mutta saattaa olla myös jotain ihan muuta, kuten ylpeys, kunnianhimo, rahanhimo, päihderiippuvuus. Jokainen tietää omat juttunsa. On silti tärkeää huomata, että seksuaalisen alueen synnit ovat ehkä kaikkein eniten ihmistä hajottavia, ja siksi niihin on suhtauduttava oikealla tavalla vakavasti.

En toivoisi, että seurakunnissa friikattaisiin homoseksuaalisuudesta väärällä tavalla, vaikka tahdonkin pitää selvästi esillä Jumalan tahdon tässä asiassa. Homoseksuaalisuus on yksi niistä lukuisista ongelmista, joita synti aiheuttaa. Haluaisin, että voisimme käsitellä asiaa luontevasti, jotta ne, kenellä on kiinnostusta omaan sukupuoleen, kokisivat, että he voivat puhua siitä ja saada apua halutessaan. Tahdon painottaa tässä välissä sitä, että ketään ei pakoteta mihinkään. Kyse on yksilön valinnoista.


Suoraa puhetta Raamatussa


Seuraavaksi kolme paikkaa Raamatusta, joista käy suoraan ilmi, että homoseksuaalisuus ei Jumalan silmissä ole oikein.

3. Moos. 18:22
Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.

1.Kor. 6:9-11
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, 10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. 11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.

Room. 1:26-27
Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

Jotkut sanovat, että ne kohdat, jotka Raamatussa kieltävät homoseksuaalisuuden, eivät oikeasti kiellä sitä, ja keksivät muita selityksiä tällaisiin kohtiin. Tämä on kuitenkin pelkkää hifistelyä ja tekstin vääristelyä. Raamatusta ei mitenkään saa esille, että homoseksuaalisuus kuuluisi Jumalan suunnitelmaan ja että se olisi uskoville sopiva elämäntapa. Se on samassa sarjassa kuin muutkin synnilliset taipumukset: meillä voi olla niitä, mutta niitä ei ole hyvä toteuttaa.


Biologinen tai psykologinen selitys?

 

Puonti kertoo kirjassaan, että tutkijoiden on ollut vaikea löytää yksittäistä syytä homoseksuaalisuuden synnylle yksilön kohdalla. On muotia ajatella, että seksuaalinen suuntautuminen on biologista ja synnynnäistä, ja että ihminen itse tai ympäristö eivät voi vaikuttaa siihen. Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen. Mitään homogeeniä ei ole olemassa. Biologista yhteistä tekijää niille, jotka ovat homoseksuaaleja, ei ole löytynyt.

Homoseksuaalisuuden syntyyn vaikuttavat monenlaiset tekijät. Osa on mahdollisesti biologisia, esim. perimä ja aivotoiminta, mutta ympäröivä kulttuuri ja erityisesti varhaislapsuuden kokemukset ovat erittäin merkittävässä osassa.

Syyt, jotka lapsuudessa voivat vaikuttaa seksuaaliseen suuntautumiseen, ovat moninaisia. Tähän voi liittyä ongelmat oman sukupuolen vanhempaan samaistumisen vaiheessa, jos kyseinen vanhempi on esimerkiksi poissaoleva, epäluotettava tai ankara. Yksi aiheuttaja voi myös olla se, että oman sukupuolen edustajat kiusanneet koulussa. Voisi ehkä yleistää, että jos omalta sukupuolelta ei ole saanut tarpeeksi rakkautta ja hyväksyntää, sitä saattaa alkaa etsimään seksuaalista kautta. Hyväksynnän tarve voi erotisoitua.

Usein kuulee, että homoseksuaali ei ole valinnut omaa suuntautumistaan. Se pitää siis varmasti monen kohdalla paikkansa, koska varhaislapsuuden kokemukset, joihin hän itse ei voi vaikuttaa, ovat määritelleet suuntautumisen. Tämä on kuitenkin eri asia kuin se, että homoseksuaalisuus olisi synnynnäistä ja peruuttamatonta. Se ei myöskään tarkoita sitä, että homoseksuaalisuuden toteuttaminen olisi välttämätöntä tai edes hyväksyttävää.

Kaikki samankaltaisen taustan omaavat eivät kuitenkaan reagoi samalla lailla. Ihmiset ovat hyvin yksilöllisiä. Kaikilla niillä, joilla on homo- tai bi-tunteita tai kokeiluja, ei myöskään ole kyse lapsuuden kokemuksista aiheuttajina. Syitä on monenlaisia. Jotkut voivat vaikka vain ajautua tietynlaisiin piireihin. Nykyään myös, koska homoseksuaalisuus on maailmassa niin cool ja hyväksyttyä, jotkut kokeilevat oman sukupuolen kanssa vain siksi, koska muutkin tekevät niin, tai silkasta uteliaisuudesta. Takana ei välttämättä tällöin ole mitään syvempää.


Muutos on mahdollista


Jos tuntee kiinnostusta omaan sukupuoleen, mitä tehdä? Ensinnäkin meidän pitää ottaa se asenne, mikä pätee kaikkeen muuhunkin syntiin meidän elämässä. Meidän tulee pyrkiä pääsemään siitä vapaaksi Jumalan avulla.

Hepr. 12:1
1 Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme,

Meidän pitää usein taistella omia synnillisiä taipumuksiamme vastaan pitkään. Ne eivät lähde useinkaan pois yhtäkkiä, mutta Jumala Pyhän Henkensä kautta tekee meissä työtä. Periksi ei kannata antaa! Kyseessä voi olla pitkä prosessi, varsinkin, jos perimmäiset syyt ovat syvällä, mutta voimme muuttua. Voi silti olla, että homoseksuaali ei muutu koskaan täysin samanlaiseksi kuin perushetero. Samoinhan on esimerkiksi alkoholistin kohdalla, joka raitistumisesta huolimatta joutuu aina olemaan vähän varovainen viinan kanssa.

Homo tai bi voi muuttua heteroksi. Tämän matkan kulkeneita ihmisiä on paljon. Kansainvälisesti heitä kutsutaan nimellä ex-gay. Homojen mahdollisuus muutokseen ei sovi tällä hetkellä muodikkaaseen suvaitsevaiseen ajatteluun lainkaan, ja eheytyshoidot saavat osakseen perusteetonta arvostelua. Tämän on huomannut myös yhteiskristillinen järjestö Aslan ry, joka järjestää materiaalia ja kursseja niille, jotka haluavat ratkaisuja ongelmiin seksuaalisuuden alueella. Negatiivista julkisuutta on tullut Helsingin Sanomia myöten. Yleinen väite on, että muutosterapia vahingoittaa aina. Tämä väite ei kuitenkaan perustu lainkaan kurssilaisten todellisiin kokemuksiin.

Jos haluat apua tilanteeseesi, suosittelen seuraavaa: tule ulos kaapista ja kerro jollekin luotettavalle henkilölle kamppailustasi. Jos homoseksuaaliset tunteet johtuvat lapsuuden kokemuksista, niistä voi olla vaikea päästä vapaaksi ilman menneisyyden käsittelyä. Suosittelen juttelua uskovan terapeutin tai psykologin tai seurakunnan sielunhoitajan kanssa. Aslan ry. antaa tietoa ja järjestää edellämainittuja kursseja. Puhuminen uskoville ystäville voi myös olla avuksi.

Jumalan armo on joka hetki saatavilla. Jeesus hyväksyy meidät kaikki luokseen, tulemme minkälaisesta elämäntilanteesta tahansa. Hän rakastaa, ja sen lisäksi hänellä on myös voima muuttaa meitä! Muutoksessa tärkeintä onkin se työ, mitä Jeesus meissä tekee.


Huom. pääasiallisena lähteenä Ari Puontin kirja Suhteesta siunaukseen.

maanantai 28. tammikuuta 2013

Mitä naiselta halutaan?


Viime päivinä huomioni on kiinnittynyt vaihteeksi odotuksiin, joita naiset kohtaavat. Olen seurannut Ylen Uuden Musiikin Kilpailua (UMK). Kyseessähän on avoin kisa, jossa etsitään parasta tuoretta biisiä. Voittaja lähtee edustamaan Suomea Euroviisuihin. Yksi kilpailijoista on 23-vuotias Elina Orkoneva, joka esittää laulun He's not my man. Kappale kertoo tarinaa, jossa pahismies yrittää saada naisen pettämään, mutta saa pakit, koska nainen rakastaa omaa miestään ja tahtoo tehdä oikein. Suorastaan virkistävän moraalista lyriikkaa.

Varsinainen asiani koskee palautetta, jota Elina on saanut osalta kilpailun tuomareista. Näiden mielestä ihanan selkärankainen Elina on liian KILTTI. Hänen esiintymiseensä peräänkuulutetaan rohkeaa "erotica-osastoa" ja viettelevyyttä. Todella raivostuttavaa. Miksi naisartistit halutaan tunkea samaan seksijumalattaren kaavaan? Yleensäkin, miksi naisen olisi oltava viettelijä ollakseen kiinnostava ja kaunis?

Naiset ja tytöt kohtaavat valtavia paineita olla seksikkäitä. Naiskuva yliseksualisoituneessa maailmassa on täysin vinksahtanut. Elina ja muut: Älkää lähtekö tähän kilpailuun mukaan! Jos etsimme arvoamme seksikkyydestä, esineellistämme oman ruumiimme ja altistumme hyväksikäytölle. Hyvää itsetuntoa sieltä ei löydy, vain hyväksynnän hakemista kerta toisensa jälkeen. Sieltä ei myöskään löydy huomiota, joka olisi jonkin arvoista, ainoastaan käytetyksi tulemista.

Elina sai UMK:n tuomaristolta huonoja neuvoja, jotka yllyttivät häntä esineellistämään itsensä. Me muut naiset saamme näitä neuvoja kaikkialta ympäriltämme, kuten mainoksista ja lehdistä. Ei kuunnella niitä! Arvostetaan itseämme ja odotetaan halvan huomion sijaan sitä, että meitä kunnioitetaan ja rakastetaan oikeasti.

Ollaan rohkeasti kilttejä!

maanantai 21. tammikuuta 2013

Antique roadshow


Poikkesin tänään reissun päällä Virroille lounaalle. Lounaspaikan vieressä oli kirpputori, joka piti tsekata. Sieltä löytyikin jotakin harvinaisen kiinnostavaa. Perimmäisessä nurkassa kökötti antiikkinen pyörätuoli toimien osittain taulutelineenä. Siirsin esteet voidakseni ihailla esinettä paremmin. Vanha aika tuntui tulevan kiehtovan lähelle.

torstai 10. tammikuuta 2013

Terra Novan juoniaukkoja


Jopa meikäläisen käytännön älyllä varustetun on hankala olla huomaamatta juoniaukkoja ja epäuskottavuuksia Terra Nova -sarjaa katsoessa. Koko aikamatkustuksen konseptin uskottavuudesta voidaan tietysti keskustella, puhumattakaan evoluutioteoriasta ja ajoituskysymyksistä. Mutta luomansa maailman sisällä sarja on epälooginen. Napinasta huolimatta en silti inhoa sarjaa. Konseptissa on viehätyksensä ja tietty (harvinainen) viattomuus on plussaa. Sarjasta ei ilmeisesti olla tekemässä toista kautta, mikä on lähes harmi.

Ainakin seuraavat ongelmat pistivät silmään jaksoissa 1-8.

torstai 3. tammikuuta 2013

Quoteja Hobitista - sohvaperunan muutos


Tänään on J.R.R. Tolkienin 121. syntymäpäivä. Tämän kunniaksi postaan lempiquoteni Hobitti-kirjasta. Ne ovat englanniksi, koska luin kertomuksen viimeksi sillä kielellä ja otin ne ylös siinä yhteydessä.

Ehkä ihan kaikki eivät tiedä, että Tolkien oli kristitty ja C.S. Lewisin, joka oli Narnia-sarjan ja monien muiden hengellisten kirjojen kirjoittaja, ystävä. Itse saan paljon syvällisyyksiä irti sekä Hobitista että Taru sormusten herrasta -teoksesta. Tahdon korostaa, että sovellukseni ovat täysin subjektiivisia, enkä väitä niiden olevan kirjailijan tarkoittamia. Ei juonipaljastuksia.


”There was little grass, and before long there was neither bush nor tree, 
and only broken and blackened stumps to speak of ones long vanished. 
They were come to the Desolation of the Dragon, and they were come at the waning of the year.”

Tässä Bilbo kumppaneineen saapuu lohikäärmeen tuhoamalle alueelle. Tämä sai minut ajattelemaan sitä, että pahin lohikäärme eli sielunvihollinen on tehnyt paljon tuhoa, jota voimme nähdä ympärillämme. Ajankohta oli talvinen ja synkkä loppuvuosi. Kenties me olemme nyt maailman ajan loppupuolella?


"He was trembling with fear, but his little face was set and grim. Already he was a very different hobbit from the one that had run out without a pocket-handkerchief from Bag-End long ago. He had not had a pocket-handkerchief for ages.".

Bilbo kohtaa seikkailun loppuvaiheessa haasteita muuttuneena hobittina. Tässä on kyse siitä, mikä mielestäni on kertomuksen ydin. Mukavuudenhaluisesta kotihiirestä kouliutuu haasteiden kohtaamisen kautta sankari, joka saa maailmassa aikaan muutosta hyvään päin. Siinä tavoitetta meille kaikille, jotka painovoima pyrkii rajoittamaan sohvaperunoiksi.


”It was at this point that Bilbo stopped. Going on from there was the
bravest thing he ever did. The tremendous things that happened afterward
were as nothing compared to it. He fought the real battle in the tunnel
alone, before he ever saw the vast danger that lay in wait.”

Aijjai, mikä quote. Tämä kolahtaa. Tärkeimmät uskalluksen teot eivät välttämättä ole niitä ilmeisimpiä. Pieni askel eteenpäin pelon ja epäilyksen hetkellä voi olla olennaisempi, kuin se näkyvä teko, joka siitä seuraa.


”It was a terrible battle. The most dreadful of all Bilbo's experiences,
and the one which at the time he hated most, which is to say it was the
one he was most proud of, and most fond of recalling long afterwards,
although he was quite unimportant in it.”

Haastavimmat hetket elämässä voivat olla yksiä tärkeimpiä jälkeenpäin.


Gandalf looked at him. "My dear Bilbo!" he said. "Something is the
matter with you! You are not the hobbit that you were."

Tämä quote liittyy teemaan, jonka mainitsin jo aiemmin aran hobitin muutoksesta.


"Then the prophecies of the old songs have turned out to be true,
after a fashion!" said Bilbo.
"Of course!" said Gandalf. "And why should not they prove true?
Surely you don't disbelieve the prophecies, because you had a hand in
bringing them about yourself? You don't really suppose, do you, that all
your adventures and escapes were managed by mere luck, just for your
sole benefit? You are a very fine person, Mr. Baggins, and I am very fond
of you; but you are only quite a little fellow in a wide world after all!"

Maailmassa tapahtuu asioita, jotka on ennalta mainittu Jumalan sanassa, Raamatussa. On ihmeellistä, että voimme itsekin seurakuntana olla mukana niiden toteuttamisessa. Toiseksi, ne seikkailut, joita Jumalan kanssa saamme käydä, ovat hänen suuremman kätensä ohjaamia hänen hyviä tarkoituksiaan varten.


"You ought not to be rude to an eagle, when you are only the size of
a hobbit, and are up in his eyrie at night!"


Viimeisenä lainaus, joka on ihan vaan hauska!