keskiviikko 30. tammikuuta 2013

Kanta homoseksuaalisuuteen


Nykyään voi olla vaikeaa puhua homoseksuaalisuudesta Raamatun pohjalta, koska se leimataan helposti tuomitsemiseksi. Tästä ei tässä kirjoituksessa  ole kyse, vaan tarkoitus on puhua aiheesta asiallisesti. Jos homo- tai biseksuaalisuus koskee sinua tai läheistäsi, rentoudu! Nyt ei pauhaa tuomion ääni. Tarkoitukseni ei ole myöskään tyrkyttää väkisin tässä esitettyä suhtautumistapaa kenellekään.

Bloggauksessa Ainoat seksivinkit, joita todella tarvitset kerroin perusteita siitä, mitkä ovat Raamatun käyttöohjeet seksuaalisuuteen. Raamatun antamat rajat tekevät mahdolliseksi sen, että voimme nauttia elämästä parhaalla mahdollisella tavalla! Tämänkertaisen tekstin pääasiallisena lähteenä on ollut Ari Puontin kirja Suhteesta siunaukseen. Otetaan ensin pohjaksi Raamatusta kohta, jota voisi kutsua seksin asetussanoiksi.


Kun Jumala loi seksin

 

1.Moos.2:21-24
21 Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. 22 Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. 23 Ja mies sanoi:
-Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on otettu.
24 Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi. 25 Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää.

Jumala loi miehen ja naisen ja luodessaan heidät Jumala loi heihin myös seksuaalisuuden. Seksuaalisuus on alunperin Jumalan hyvä lahja ihmiselle. On kuitenkin hyvin tärkeää huomata, että emme voi käyttää seksuaalisuutta miten hyvänsä ja samalla säilyttää lahjan upeutta. Ihminen on luotu rajalliseksi olennoksi, vaikka tämä ajatus saa nykyään monet hermostumaan. Jos rikomme rajoja, kärsimme siitä.

Vastaus siihen, miten seksi on tarkoitettu toteutettavaksi, löytyy yllä olevasta raamatunpaikasta. Jakeessa 24 sanotaan, että mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa. Tämä ilmaus kuvaa avioliiton solmimista. Yhdeksi lihaksi tuleminen tarkoittaa seksuaalista yhteyttä. Todellinen turvaseksi on siis sitä, mikä tapahtuu sen jälkeen kun aikuinen mies ja nainen ovat solmineet avioliiton. Seksi muussa yhteydessä on ihmistä hajottavaa.

Nainen luotiin miehen kylkiluusta. Ari Puonti kirjoittaa, että sana kylkiluu voidaan kääntää myös sivu. Tämä kuvaa sitä, että nainen ja mies ovat toisistaan erillisiä, mutta täydentävät toisiaan. Avioliitto ja yhdyntä yhdistävät nämä kaksi puoliskoa yhdeksi lihaksi. Onkin sanottu, että homoseksuaalisuuden perusteluun tarvittaisiin toisenlainen luomiskertomus.

Romanttinen suhde ihmisten välillä on siis tarkoitettu sellaiseksi, mitä luomiskertomuksessa kuvataan. Silti tiedämme hyvin, että on olemassa ihmisiä, joilla on kiinnostusta omaan sukupuoleen. On tärkeää muistaa, koskee asia sitten itseä tai toisia, että näin suuntautuneet ovat yhtä arvokkaita ihmisiä Jumalalle kuin muutkin, ja Jumala rakastaa heitä. Uskovaisellakin voi olla homoseksuaalisia tunteita. Ne eivät useinkaan katoa välittömästi esim. uskoontulon yhteydessä, ja vaikka olisi ollut uskossa aina, niitä voi silti olla.

Jos Jumala loi seksin miehen ja naisen välille, miksi sitten on olemassa ihmisiä, joilla on kiinnostusta vain omaan sukupuoleen tai molempiin sukupuoliin? Kaikki johtuu pohjimmiltaan syntiinlankeemuksesta.


Syntiinlankeemus vääristi seksuaalisuuden


1. Moos.3:1-7
1 Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle: “Onko Jumala todella sanonut: ‘Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta’?” 2 Nainen vastasi käärmeelle: “Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. 3 Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut: ‘Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi.’” 4 Silloin käärme sanoi naiselle: “Ei, ette te kuole. 5 Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan.” 6 Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi.
7 Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen.

Syntiinlankeemuksen syvin olemus oli kapina Jumalaa vastaan. Jumala loi ihmiseen vapaan tahdon ja ihminen saa sen takia valita, rakastaako häntä. Paratiisissakin oli mahdollisuus valita olla kuuntelematta Jumalaa. Aadamin ja Eevan teko päästi pahuuden maailmaan ja se näkyy tälläkin hetkellä kaikessa siinä, mikä maailmassamme ei ole kunnossa. Syntiinlankeemus vääristi myös seksuaalisuuden. Sitä kuvaa jo se, että Aadam ja Eeva peittivät sukuelimensä lehdillä heti syntiinlankeemuksen jälkeen. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo jatkossa, mitä tästä seurasi seksuaalisuuden suhteen: moniavioisuus, avioliiton ulkopuolinen seksi, insesti, ja myös homoseksuaalisuus.

Syntiinlankeemuksesta asti ihmisessä on vaikuttaneet synnilliset halut, jotka voi tuntua hänestä luonnollisilta. Yksi näistä on siis homoseksuaalisuus. Jokaisella ihmisellä on synnillisiä taipumuksia ja usein jokin alue on niin sanotusti pääongelma. Se voi liittyä seksuaalisuuteen, mutta saattaa olla myös jotain ihan muuta, kuten ylpeys, kunnianhimo, rahanhimo, päihderiippuvuus. Jokainen tietää omat juttunsa. On silti tärkeää huomata, että seksuaalisen alueen synnit ovat ehkä kaikkein eniten ihmistä hajottavia, ja siksi niihin on suhtauduttava oikealla tavalla vakavasti.

En toivoisi, että seurakunnissa friikattaisiin homoseksuaalisuudesta väärällä tavalla, vaikka tahdonkin pitää selvästi esillä Jumalan tahdon tässä asiassa. Homoseksuaalisuus on yksi niistä lukuisista ongelmista, joita synti aiheuttaa. Haluaisin, että voisimme käsitellä asiaa luontevasti, jotta ne, kenellä on kiinnostusta omaan sukupuoleen, kokisivat, että he voivat puhua siitä ja saada apua halutessaan. Tahdon painottaa tässä välissä sitä, että ketään ei pakoteta mihinkään. Kyse on yksilön valinnoista.


Suoraa puhetta Raamatussa


Seuraavaksi kolme paikkaa Raamatusta, joista käy suoraan ilmi, että homoseksuaalisuus ei Jumalan silmissä ole oikein.

3. Moos. 18:22
Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.

1.Kor. 6:9-11
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, 10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. 11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta.

Room. 1:26-27
Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

Jotkut sanovat, että ne kohdat, jotka Raamatussa kieltävät homoseksuaalisuuden, eivät oikeasti kiellä sitä, ja keksivät muita selityksiä tällaisiin kohtiin. Tämä on kuitenkin pelkkää hifistelyä ja tekstin vääristelyä. Raamatusta ei mitenkään saa esille, että homoseksuaalisuus kuuluisi Jumalan suunnitelmaan ja että se olisi uskoville sopiva elämäntapa. Se on samassa sarjassa kuin muutkin synnilliset taipumukset: meillä voi olla niitä, mutta niitä ei ole hyvä toteuttaa.


Biologinen tai psykologinen selitys?

 

Puonti kertoo kirjassaan, että tutkijoiden on ollut vaikea löytää yksittäistä syytä homoseksuaalisuuden synnylle yksilön kohdalla. On muotia ajatella, että seksuaalinen suuntautuminen on biologista ja synnynnäistä, ja että ihminen itse tai ympäristö eivät voi vaikuttaa siihen. Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen. Mitään homogeeniä ei ole olemassa. Biologista yhteistä tekijää niille, jotka ovat homoseksuaaleja, ei ole löytynyt.

Homoseksuaalisuuden syntyyn vaikuttavat monenlaiset tekijät. Osa on mahdollisesti biologisia, esim. perimä ja aivotoiminta, mutta ympäröivä kulttuuri ja erityisesti varhaislapsuuden kokemukset ovat erittäin merkittävässä osassa.

Syyt, jotka lapsuudessa voivat vaikuttaa seksuaaliseen suuntautumiseen, ovat moninaisia. Tähän voi liittyä ongelmat oman sukupuolen vanhempaan samaistumisen vaiheessa, jos kyseinen vanhempi on esimerkiksi poissaoleva, epäluotettava tai ankara. Yksi aiheuttaja voi myös olla se, että oman sukupuolen edustajat kiusanneet koulussa. Voisi ehkä yleistää, että jos omalta sukupuolelta ei ole saanut tarpeeksi rakkautta ja hyväksyntää, sitä saattaa alkaa etsimään seksuaalista kautta. Hyväksynnän tarve voi erotisoitua.

Usein kuulee, että homoseksuaali ei ole valinnut omaa suuntautumistaan. Se pitää siis varmasti monen kohdalla paikkansa, koska varhaislapsuuden kokemukset, joihin hän itse ei voi vaikuttaa, ovat määritelleet suuntautumisen. Tämä on kuitenkin eri asia kuin se, että homoseksuaalisuus olisi synnynnäistä ja peruuttamatonta. Se ei myöskään tarkoita sitä, että homoseksuaalisuuden toteuttaminen olisi välttämätöntä tai edes hyväksyttävää.

Kaikki samankaltaisen taustan omaavat eivät kuitenkaan reagoi samalla lailla. Ihmiset ovat hyvin yksilöllisiä. Kaikilla niillä, joilla on homo- tai bi-tunteita tai kokeiluja, ei myöskään ole kyse lapsuuden kokemuksista aiheuttajina. Syitä on monenlaisia. Jotkut voivat vaikka vain ajautua tietynlaisiin piireihin. Nykyään myös, koska homoseksuaalisuus on maailmassa niin cool ja hyväksyttyä, jotkut kokeilevat oman sukupuolen kanssa vain siksi, koska muutkin tekevät niin, tai silkasta uteliaisuudesta. Takana ei välttämättä tällöin ole mitään syvempää.


Muutos on mahdollista


Jos tuntee kiinnostusta omaan sukupuoleen, mitä tehdä? Ensinnäkin meidän pitää ottaa se asenne, mikä pätee kaikkeen muuhunkin syntiin meidän elämässä. Meidän tulee pyrkiä pääsemään siitä vapaaksi Jumalan avulla.

Hepr. 12:1
1 Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme,

Meidän pitää usein taistella omia synnillisiä taipumuksiamme vastaan pitkään. Ne eivät lähde useinkaan pois yhtäkkiä, mutta Jumala Pyhän Henkensä kautta tekee meissä työtä. Periksi ei kannata antaa! Kyseessä voi olla pitkä prosessi, varsinkin, jos perimmäiset syyt ovat syvällä, mutta voimme muuttua. Voi silti olla, että homoseksuaali ei muutu koskaan täysin samanlaiseksi kuin perushetero. Samoinhan on esimerkiksi alkoholistin kohdalla, joka raitistumisesta huolimatta joutuu aina olemaan vähän varovainen viinan kanssa.

Homo tai bi voi muuttua heteroksi. Tämän matkan kulkeneita ihmisiä on paljon. Kansainvälisesti heitä kutsutaan nimellä ex-gay. Homojen mahdollisuus muutokseen ei sovi tällä hetkellä muodikkaaseen suvaitsevaiseen ajatteluun lainkaan, ja eheytyshoidot saavat osakseen perusteetonta arvostelua. Tämän on huomannut myös yhteiskristillinen järjestö Aslan ry, joka järjestää materiaalia ja kursseja niille, jotka haluavat ratkaisuja ongelmiin seksuaalisuuden alueella. Negatiivista julkisuutta on tullut Helsingin Sanomia myöten. Yleinen väite on, että muutosterapia vahingoittaa aina. Tämä väite ei kuitenkaan perustu lainkaan kurssilaisten todellisiin kokemuksiin.

Jos haluat apua tilanteeseesi, suosittelen seuraavaa: tule ulos kaapista ja kerro jollekin luotettavalle henkilölle kamppailustasi. Jos homoseksuaaliset tunteet johtuvat lapsuuden kokemuksista, niistä voi olla vaikea päästä vapaaksi ilman menneisyyden käsittelyä. Suosittelen juttelua uskovan terapeutin tai psykologin tai seurakunnan sielunhoitajan kanssa. Aslan ry. antaa tietoa ja järjestää edellämainittuja kursseja. Puhuminen uskoville ystäville voi myös olla avuksi.

Jumalan armo on joka hetki saatavilla. Jeesus hyväksyy meidät kaikki luokseen, tulemme minkälaisesta elämäntilanteesta tahansa. Hän rakastaa, ja sen lisäksi hänellä on myös voima muuttaa meitä! Muutoksessa tärkeintä onkin se työ, mitä Jeesus meissä tekee.


Huom. pääasiallisena lähteenä Ari Puontin kirja Suhteesta siunaukseen.

23 kommenttia:

 1. Oletko koskaan tavannut todellisia umpihomoja? Minä olen, samoin kuin transseksuaaleja. Ovatko transseksuaalitkin valinneet elämäntapansa vai ovatko lapsuudenkokemukset tehneet heistä transseksuaaleja. Sun kannattais joskus raamatun lukemisen lisäksi tutustua oikeisiin ihmisiinkin. Minusta on uskomatonta julmuutta, että homoseksuaaleja syytetään syntisiksi ja että tätä tapahtuu myös valtionkirkon suojissa. Valtion yksi oleellisimmista tehtävistä on suojella kansalaisiaan. Homojen ihmisoikeuksien suojelussa valtiovalta on epäonnistunut surkeasti. Miksi uskovaisten syytöksiä homoista syntisinä ei tulkita vihapuheeksi? Jos uskovaiset kirjoittaisivat samanlaista tekstiä muista uskonnoista tai etnisistä ryhmistä niin se luokiteltaisiin varmasti vihapuheeksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Lähipiirissäni ei satu olemaan homoseksuaaleja. Tämä ei vie tältä kirjoitukselta millään lailla pohjaa pois, koska esitetyt psykologiset periaatteet ovat peräisin asiaan perehtyneiltä ihmisiltä, eivät omasta päästäni. Kuten mainitsen, referoin pitkälti (oman elämänsä kautta läheisesti tämän asian tuntevan) Ari Puontin kirjaa, johon on koottu tietoa asiantuntijoilta.

   Luitko kirjoituksen läpi? Kutsun siinä kaikkia ihmisiä syntisiksi. Tarkoitukseni on nimenomaan olla tuomitsematta. Jos jonkun asian synniksi kutsuminen on vihapuhetta, niin vihapuhetta olisi mistä tahansa Raamatun synniksi ilmoittamasta teosta puhuminen.

   Homojen ihmisoikeuksia tämä kirjoitus ei loukkaa. Kenenkään ei ole pakko ottaa kyseistä sanomaa vastaan. Ihmisoikeuksista kylläkin on kyse siinä, että tämä näkemys on oikeus esittää ja myös vastaanottaa, jos joku niin haluaa.

   Transseksuaalisuudesta pitäisi varmaan kirjoittaa erillinen bloggaus, siitä on tullut kysymyksiä ennenkin.

   Poista
 2. "Jos jonkun asian synniksi kutsuminen on vihapuhetta, niin vihapuhetta olisi mistä tahansa Raamatun synniksi ilmoittamasta teosta puhuminen."

  Väärin, yleensä synneiksi lasketaan asioita joilla vahingoitetaan toisia ihmisiä. Jos homoseksuaali mies rakastuu toiseen homoseksuaalimieheen niin kenelle he aiheuttavat vahinkoa? Synnin määritelmä ei mitenkään sovi synnynnäisiin ominaisuuksiin kuten homoseksuaalisuus samalla tavoin kuin eivät ihon väriin tai älykkyyteenkään. Olen aina ihmetellyt, mikä on se kamala asia joka tekee homoseksuaalisuudesta syntiä. Tiesitkö, että Hesarissa oli jokin aika sitten uutinen tutkimuksesta jossa todettiin homofoobikkojen olevan usein kaappihomoja. Oman luonnollisen seksuaalisuuden, oli se sitten homo- tai heteroseksuaalisuutta kieltäminen johtaa huonoihin ja tuhoisiin lopputuloksiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Raamatun näkemys synnistä on monipuolisempi kuin pelkästään ajatus siitä, mikä vahingoittaa toisia ihmisiä. Synti kyllä aina vahingoittaa itseämme tai muita. Näin myös silloin, kun emme itse ymmärrä tekevämme syntiä. Jos luit tekstin huomasit, että en pidä homoseksuaalisuutta synnynnäisenä ominaisuutena kuten ihonväri.

   Kyse ei ole siitä, että olisin homofobinen. Korostan blogitekstissäkin sitä, että en haluaisi seurakuntalaisten friikkaavan väärällä tavalla homoseksuaalisuudesta. Homofobia on nähdäkseni sitä, jos kokee voimakasta vastenmielisyyttä homoseksuaalisia ihmisiä kohtaan. Siitä ei tässä ole lainkaan kysymys. Tämän näkemyksen mukaan homoseksuaalisuus ei ole ihmiselle itselleen hyväksi.

   Tätä näkemystä en pakota kenellekään, ja mielipiteen- ja uskonnonvapauden nojalla minulla ja myös niillä ex-homoilla, jotka ovat tätä mieltä, kuten Ari Puonti, on siihen oikeus.

   Poista
 3. Jep, Jumala loi miehen ja naisen yhteen! Nää asiat on tosi ongelmaisia, kun en usko kenenkään itse valitsevan suuntautumistaan :( Tietysti on myös kokeilunhalusia ihmisiä jotka varmaan vaan huvikseen harrastaa homostelua.

  "Todellinen turvaseksi on siis sitä, mikä tapahtuu sen jälkeen kun aikuinen mies ja nainen ovat solmineet avioliiton." < pisti silmään tämä, ei liity aiheeseen mutta pakko sanoa että itse olen nykyään uskossa ja aviossa, mutta kadun aiempia kumppaneita. katuisin ihan samalla tapaa vaikka olisin ollut aviossa exän kanssa. mutta ilman muuta avioliitto on aina varmempi juttu! enkä olis edellisen kanssa edes avioon mennyt eikä järkevä ihminen olis moiseen tyyppiin hairahtanutkaan edes seurustelun muodossa.. mut nyt ennen ku menee sivuraiteille totaalisesti niin hiljenen :)

  VastaaPoista
 4. Aika moni homo on nuorempana yrittänyt elää heteroelämää, mutta on lopulta todennut, että valheessa ei voi elää. Kannattaisiko sinunkin sinisterminister tulla sinuiksi oman seksuaalisuutesi kanssa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kannattaa tutustua kunnolla siihen näkemykseen, jonka esitän tekstissä. Mun on turha tässä argumentoida sitä uudestaan.

   Poista
 5. Uskomatonta miten joku voi todella ajatella näin. Itse olen uskovainen, mutta en tulkitse Raamattua kuin lakikirjaa. Minun Jumalani, se oikea Jumala, ei pidä syntinä sellaista asiaa, johon synnytään eikä itse voida vaikuttaa.


  Jos olisit itse homoseksuaali, ymmärtäisit kyllä. Tunnen muutaman homoseksuaalin, kaikki ovat uskossa, eikä yhdelläkään ole käynyt mielessäkään, että kyseessä olisi jotain "en saa muuta huomiota samalta sukupuolelta" tms mitä tekstissä mainitset, tai että he haluaisivat tulla heteroiksi.

  Tekstisi oli muuten kyllä oikein hyvin perustelevaa jne, mutta täyttä potaskaa. Jumalan siunausta sinulle, toivottavasti pääset taivaaseen vaikka tälläisiä vihapuheita kirjoitteletkin.

  VastaaPoista
 6. Et sitten edes julkaise kommenttejani, koska et kestä olla väärässä. haha :D

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Rauha. :D Enhän mä nyt koko ajan päivystä hyväksymässä kommentteja.

   Mulle ei oo mitenkään yllätys, että monet on tästä asiasta eri mieltä, enkä lähde sun kanssa väittelemään sen enempää. Mutta missä kohtaa teksti oli vihapuhetta? Siinäkö, missä sanoin, että homoseksuaalit ovat Jumalalle arvokkaita ja hän rakastaa heitä?

   Poista
 7. Olisi varmaan vaikeaa olla homoseksuaali, joka ymmärtää homouden synniksi (tai muuten vaan kokee homoseksuaalisena elämisen vaikeaksi) ja haluaa jättää sen taakseen, kun siitä paraneminen on nykyään niin epäkorrektia. Hyvä, että joku kuitenkin vielä tarjoaa siihen ratkaisua!

  VastaaPoista
 8. Erittäin hyvä kirjoitus!

  VastaaPoista
 9. Jumala sanoi että "lisääntykää ja täyttäkää maa"
  "mies yhtyy vaimoonsa ja tulla yhdeksi lihaksi" mä olen aina ajatellut ton tarkoittavan sitä mitä sii sanotaankin: tulevat yhdeksi lihaksi, eli tekevät vauvan.
  Siinä mielessä on ymrrettävää, että homous olis kauhistus, jos oletetaan parisuhteen "tarkoituksen" olla pyöräyttää vauva ja kansoittaa maa.

  ...mutta maa on jo aika täynnä, mitä jos homoja pulpahtelee esiin luonnon tasapainon vuoksi?
  (oletetaan että he eivät käy vieraissa tekemässä vauvoja)

  minua ahdistaa tämä aihe. Vapaamielisenä uskovaisena, olen ihan sekaisin mitä pitäisi ajatella.
  (Olen vaan ajatellut diilata homman niin, että homot on ihmisiä siinä missä muutkin, enkä heidän parisuhteisiinsa puutu. olen kaikkien kaveri ja Jumala saa tehdä isot päätökset)

  VastaaPoista
 10. Tämä on tosi hyvä teksti Sini! (y)

  Siunausta ja kaikkea hyvää! :)

  VastaaPoista
 11. Kiitos Sini.Kirjoitus avaa empaattisesti, raittiisti ymmärrystä molempiin suuntiin. Olet kyllä löytänyt Arin kirjasta hienoviritteisen ja herkän sanoman Raamattuun nojaten. Jaan kirjoitusta muille, koska se antaa mahdollisuuksia matkan tekoon täällä.

  VastaaPoista
 12. Voin ilmottautua, että olen yksi näistä uskovista, jotka "kärsii" homoudesta. Koen sen isoksi taakaksi ja olen rukoillut joka päivä, että Jumala antaisi minulle vastauksen, mitä teen asian kanssa.
  Apua en halua hakea, koska asun niin pienellä paikkakunnalla, että kaikki juorut liikkuu liian laajalle alueelle liian nopeasti (vaikka henkilö olisi nuorisotyönohjaaja tai joku muu luottamushenkilö). Homouden syytä en tiedä. Lapsuus minulla oli aika värikäs...kärsin alkoholisti isästä ja vanhempien erosta nuorena, siihen lisänä kaikki henkiset ja fyysiset kärsimykset. En kuitenkaan koe, että tuo kaikki olisi syy siihen, millainen olen tänä päivänä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voin muistaa sua ylöspäin. Ottamalla yhteyttä Aslan ry:hyn voisit kenties saada vinkkejä, miten toimia tilanteesi puitteissa? Se olisi varmasti täysin luottamuksellista. Itse nuorisotyöntekijänä voin myös sanoa, että jos joku tulee puhumaan minulle henkilökohtaisista asioistaan, en varmasti levitä niitä. Ehkä paikkakunnallasi olisi kuitenkin joku tarpeeksi luotettava henkilö?

   Kuten tekstissä todetaan, homouden syyt voi olla tosi monimutkaisia. Voimia sulle!

   Poista
 13. Oikein fiksu ja hyvä teksti! :) Tykkäsin!

  Ja sisko hei, älä välitä niistä jotka ovat sinua vastaan ja kertovat vaikka uskovista ystävistään, jotka on homoja, eikä nää siinä vääryyttä. Voin kokemuksesta (eri tilanne tosin) kertoa, että jos he oikeasti rakastavat Jumalaa, saa Hän heissä aikaan sen, että he pikkuhiljaa uudistuvat ja tulevat enemmän Jeesuksen kaltaisiksi, alkavat lukemaan Sanaa jne.

  Jumala armahtakoon jokaista, joka Häntä kunnioittaa ja näyttäköön oikean tien Henkensä kautta ja Sanassaan ♥ Siunausta ja armoa haasteisiin !

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos rohkaisusta! <3 Siukkuja myös sulle elämääsi!

   Poista
 14. Ihana lukea kerrankin tästä aiheesta, kun voin olla yhtä mieltä joka sanasta! :) Siunausta ja mukavaa syksyn jatkoa!

  VastaaPoista
 15. Itse olen kärsinyt tästä homoudesta jo muutaman vuoden. Olen usein rukoillut että Jumala parantaisi minut tästä "sairaudesta" niinkuin usein siitä puhutaan uskovaisissa piireissä. Olen uskovaisesta perheestä ja saanut kristillisen kasvatuksen ja olenkin kyseenalaistanut uskoni koska miksi hyvää tahtovani Jumala haluaisi "rankaista" minua tällaisella asialla. Miksi en voisi olla vaan hetero ja elää helppoa elämää heterona. En voi kertoa asiasta kenellekkään koska tiedän vanhempieni suhtautumisen perusteella että lennän ulos kodista jos olen homo. "Olen syntinen ja ansaitsen kadotuksen". Olen kamppaillut asian kanssa ja mietin mikä avuksi. Miksi Jumala ei auta minua, miksi hän haluaa koetella minua näin. En valinnut olevani homo. En haluaisi olla homo. Miksi? En jaksa enää kamppailla asian kanssa. Joku saattaa ehkä olla "trendikäs" ja tykätä samasta sukupuolesta, mutta uskon että harva sitä päättää itse. Joka kerta minuun sattuu kun puhutaan homoista syntisinä ja irstaina. En minä sitä valinnut. Miksi minua syytetään jostain mihin itse en voi vaikuttaa. Tuntuu että olen sulkeutunut kuoreen ettei vaan kukaan mies pääsisi ystävystymään kanssani. Samalla yritän esittää olevani kiinnostunut naisita mutta pelkään lähestyä heitä koska pelkään etten voi tarjota heille sitä mitä he haluavat miehestä. Elän kulissia mikä on muille hyväksi mutta vahingoittaa minua itseä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Paljon myötätuntoa sulle. Ajattelen niin, että jos on homoseksuaalinen taipumus niin se ei tarkoita, että viettäisit syntistä elämää. Taipumus on eri asia kuin se mitä toteuttaa. Et varmasti ole itse valinnut tunteitasi.

   Uskon, että sun kannattaisi puhua jollekulle luotettavalle uskovalle ihmiselle. Näen, että sulla on paljon kipua ja sitä ei oo hyvä pitää sisällä. Valitse joku, josta tiedät, että se osaa suhtautua ymmärtävästi ja asiallisesti. Jos vanhempasi eivät osaa suhtautua, he eivät varmaan ole oikeita ihmisiä, joille puhua. On tosi harmi, että monet uskovat friikkaavat homoseksuaalisuudesta. Näiden asioiden pitäisi olla sellaisia, että niistä voidaan puhua niin kuin muistakin.

   Poista
 16. Tee samalla kirjoitus vaikkapa siitä, kuinka eläimen syöminen on suuri synti, joka erottaa ihmisen Jumalan yhteydestä. Eihän kukaan, ei kerta kaikkiaan KUKAAN (etenkään Jumalalle uskollinen), voi ymmärtää väärin niin yksinkertaista käskyä kuin 5. Älä tapa. Mutta niin, ihminen valikoi joukosta ne parhaimmat palat omaksi hyväkseen. Silkkaa itsekkyyttä. Älköön antako itsellemme oikeutta tulkita Raamattua vain omaksi hyväksemme vaan pyrkikäämme ensinnäkin noudattamaan niitä kaikille kaikista selvimmin ilmaistuja uskon peruspilareita, Moosekselle Siinain vuorella annettua kymmentä käskyä.

  VastaaPoista